Geen producten (0)

Privacybeleid en cookies

Waar wij van houden is simpel: haken. Maar Haakvermaak houdt ook van privacy. Er gaat niets boven ontspannen werken aan een haakproject, zonder je zorgen te hoeven maken over wat er met je gegevens gebeurt als je onze site bezoekt, bij ons een bestelling plaatst; een email naar ons verstuurt, een account aanmaakt, of besluit een toekomstige nieuwsbrief te willen ontvangen.

Voor het verwerken van jouw bestelling hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig.

Als je zelf besluit een bestelling te plaatsen bij Haakvermaak, zijn de volgende gegevens verplicht om in te vullen: voornaam, achternaam, adres, postcode, huisnummer, plaatsnaam en emailadres.

Niet verplicht om in te vullen zijn: type klant, geslacht, land en telefoonnummer.

Ook is het niet verplicht om een account aan te maken. Heb je zelf besloten wel een account aan te maken en wil je dat wij het verwijderen? Informeer ons daar dan even over, dan verwijderen we het account.

Verwerken van persoonsgegevens
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hiermee geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Webwinkeliers en providers (verwerkers) zijn verplicht om verantwoord om te gaan met privacygevoelige klantgegevens. Voor het verwerken van jouw gegevens via de webshop hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Shoppagina, hierna te noemen “verwerker”. Om aan te tonen dat onze verwerker deze gegevens conform de nieuwe wetgeving verwerkt hebben zij een zogeheten Verwerkersovereenkomst opgesteld, waarmee Haakvermaak akkoord is gegaan.  

De persoonsgegevens die door de verwerker kunnen worden verwerkt zijn;

* contactgegevens (waaronder NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers);

* technische gegevens (waaronder IP-adressen en browserinformatie);

* inloggegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden);

* betaalgegevens (waaronder IBAN/BIC en creditcardinformatie).

Verplichtingen verwerker
De verwerker zal zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

De verplichtingen van de verwerker die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers.

Verwerker zal Haakvermaak onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Haakvermaak in strijd is met de Wbp en AVG.

Doorgifte van persoonsgegevens
Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Haakvermaak heeft verwerker toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de EER, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is. Haakvermaak mag nadere voorwaarden verbinden aan deze toestemming.

Op alle persoonsgegevens die de verwerker van Haakvermaak ontvangt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.

Haakvermaak geeft je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van jou hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij het vermoeden van een misdrijf).

Meldplicht
In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal verwerker Haakvermaak daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen zesendertig (36) uur informeren naar aanleiding waarvan Haakvermaak beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.

Inschakelen van derden of onderaannemers
Haakvermaak heeft verwerker toestemming gegeven om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van de afgesloten verwerkingsovereenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Op verzoek van Haakvermaak en binnen een redelijke termijn verstrekt verwerker aan Haakvermaak een overzicht van de door haar ingeschakelde derden. Op basis daarvan kan Haakvermaak op redelijke gronden bezwaar aantekenen tegen het inschakelen van deze derden. In dat geval zal Haakvermaak de overeenkomst met de verwerker moeten stopzetten.

Verwerker zorgt ervoor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Haakvermaak en verwerker zijn overeengekomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Haakvermaak aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Beveiliging
Verwerker zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal verwerker ervoor zorgdragen dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Verstrekken persoonsgegevens buiten verwerker om
Als je gegevens aan ons verstrekt op een andere wijze dan via de webshop, bijvoorbeeld via email of telefonisch, worden deze niet door de hierboven beschreven verwerker verwerkt. Wij verwerken bestellingen buiten de webshop om in een excel offline boekhoudprogramma. Dus niet in de cloud. In dit programma worden de volgende persoonsgegevens verzameld: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats, land, emailadres en telefoonnummer. Het is niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons door te geven. Als je zelf persoonsgegevens aanlevert, worden deze niet aan derden verstrekt en de verkregen emailadressen worden niet zonder toestemming van jou toegevoegd aan de database voor een nieuwsbrief. Er wordt een papieren uitdraai gemaakt van de offline bestelling, die samen met de factuur in een ordermap wordt bewaard. Administratiegegevens moeten van de belastingdienst 7 jaar worden bewaard. Haakvermaak maakt gebruik van de mailserver van de verwerker (met SSL certificaat) en Outlook voor het verwerken van e-mailcorrespondentie.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Wij hebben nog niet eerder een mailing verstuurd, maar zijn wel voornemens dit in de toekomst te doen. Onderaan iedere mailing zul je de mogelijkheid vinden om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je uw gegevens aan wilt passen of als je jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie contactgegevens onderaan dit document.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen of op uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media.

Wanneer je Haakvermaak voor het eerst bezoekt wordt er een pop up getoond waarin wordt aangegeven dat als je op “akkoord” klikt, je cookies accepteert. Op het moment dat je op akkoord klikt, geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de browser.

Facebook
Deze cookie zorgt ervoor dat de facebook like button zichtbaar en klikbaar is. Zie voor meer informatie het Cookiebeleid van Facebook. https://www.facebook.com/policies/cookies/

Pinterest
Deze cookie zorgt ervoor dat de pinterest button zichtbaar en klikbaar is. Zie voor meer informatie het Cookiebeleid van Pinterest. https://policy.pinterest.com/nl/cookies

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Haakvermaak
Moslaan 6
1433 WJ Kudelstaart
Info@haakvermaak.nl

Facebook Pinterest

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.